Đăng nhập vào Facebook thông qua DNS của Google

 

Đăng nhập facebook thông qua DNS của google

dang nhap faceabook thong qua DNS cua Google

Start -> Setting -> Control Panel -> Network Connections -> Xuất hiện biểu tượng kết nối chuột phải chọn Properties -> Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và click vào Properties ->“Use the following DNS server addresses” và gõ vào 2 khung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” các địa chỉ sau:
Preferred DNS server : 208.67.222.222
Alternate DNS server : 208.67.220.220
Google’s OpenDNS :
Preferred DNS server : 8.8.8.8
Alternate DNS server : 8.8.4.4

Advertisement

/*

No comments.

Leave a Reply

*/