Thủ thuật đánh chữ màu trong Facebook Chat

 

Hằng ngày chúng ta dùng Facebook để trò chuyện với bạn bè và người thân khá nhiều. Có một thủ thuật giúp cuộc trò chuyện thêm phần thù vị đó là post chữ có màu sắc trong cửa sổ chat.

Nếu bạn muốn đánh chữ nào đó thì copy các mã của từng chữ rồi ghép lại nhé. Ví dụ: mình muốn đánh “ko a” thì mình sẽ post code sau:

[[116651741681944]][[116564658357124]] [[107015582669715]]

lúc đó sẽ ra như hình này

post chu mau 1

Mã màu của từng chữ trong Facebook Chat

[[107015582669715]] = A 


[[116067591741123]] = B


[[115602405121532]] = C


[[112542438763744]] = D


[[115430438474268]] = E


[[109225112442557]] = F


[[111532845537326]] = G


[[111356865552629]] = H


[[109294689102123]] = I


[[126362660720793]] = J


[[116651741681944]] = K


[[115807951764667]] = L


[[106596672714242]] = M


[[108634132504932]] = N


[[116564658357124]] = O


[[111669128857397]] = P


[[107061805996548]] = Q


[[106699962703083]] = R


[[115927268419031]] = S


[[112669162092780]] = T


[[108983579135532]] = U


[[107023745999320]] = V


[[106678406038354]] = W 


[[116740548336581]] = X


[[112416755444217]] = Y


[[165724910215]] = Z

Chúc bạn có cuộc trò chuyện thú vị nhé !

Advertisement

/*

No comments.

Leave a Reply

*/